Az alábbi esetekben kötelező az eredetiség-vizsgálat:

 •  A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor, azaz, ha gépjárművet vásárolunk. (kivételt képez ez alól a lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija)
 •  Használt jármű újra forgalomba helyezésekor;
 •  Járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű vagy egyéb jármű első forgalomba helyezése esetén, forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor
 •  Forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalombahelyezéskor, ha tulajdonos változás következett be;
 •  A kivitel előtt, Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor;

Az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszériacseréje, illetve javítása) a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni, ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel.

A jogszabályi háttért a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet „a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról” rendelet adja, melynek 52.§-ban találjuk a szükséges információkat.

Eredetiség-vizsgálatra az alábbi okiratokat kell magával hoznia az ügyfélnek:

 •  személyazonosságát igazoló okiratot,
 •  a jármű jogszerű birtoklását igazoló iratot,
 •  a vizsgálandó jármű okmányait,
 •  az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló iratot (pl. adásvételi szerződés),
 •  külföldről származó használt jármű esetén a jármű származásának ellenőrzésének igazolását (kivéve EU tagállam országai),
 •  tulajdonos/üzembentartó nyilatkozatát arról a tényről, hogy a használt lassú járműnyilvántartásba vétele korábban nem történt meg,
 •  amennyiben az Üzembentartó/Tulajdonos jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság nevében eljáró meghatalmazott, akkor szükséges a Megrendelő nevére szóló Meghatalmazás.

A vizsgálat menete: 

 • Első lépés a jármű okmányok valódiságának megállapítása. Az okmányok alapján az elektronikus rendszer összehasonlítja a jármű adatait a hatósági körözési listán szereplő járművekkel, járműadatokkal.
 • Következő lépésként, a vizsgáló a járműazonosító adatok valódiságát ellenőrzi, amely alapján a jármű gyári kialakításáról jut adatokhoz. Vizsgálatra kerül, hogy a jármű megfelel-e a gyári kialakításnak, történt- e nem engedélyezett átalakítás.
 • A vizsgálat során 25-40 fényképpel – a jármű kialakításától, kivitelétől és egyéb paramétereitől függően – regisztrálásra kerül a jármű állapota és minden elemen több ponton mérni kell a festékréteg-vastagság értékeket.
 • Ellenőrzésre kerülnek a jármű egyedi azonosítói, a motorszám (motorkód) és alvázszám karakterek, azok gyári jellege, hordozó elemek és azok bekötései.
 • A vizsgálat során egyéb azonosítók is ellenőrzésre kerülnek például különböző nagyobb javítások, összeépítések, fődarab cserék során ez az állapot megváltozik, ez a jármű bizonytalan származására, esetenként tudatos manipulálásra utalhat.
 • A vizsgálat átlagos időtartama: 50-60 perc